TS-prognose i majshelsæd 04-03-2021  
 
Command item
Command item
Opret mark
MarknavnMajssort18/825/81/98/915/922/929/96/1013/1020/1027/10   
      
Der er endnu ingen majsmarker. Tryk på 'Opret mark' for at begynde

  Optimal tørstofpct.:31 - 33 
  Acceptabel tørstofpct.: 30 - 31, 33 - 34 
  For lav/høj tørstofpct.:< 30, > 34
Søndag

Udskriftsvenlig udgave

Tip: Stil musen på bjælkens felter for at se datoen ..

Bemærk:
De indtastede marker gemmes på din computer ved hjælp af cookies. Det betyder, at du ikke behøver at indtaste de samme grundoplysninger, hver gang du kommer tilbage til den samme pc. For at få opdateret beregningerne med de seneste vejrdata skal du altid starte med at klikke på knappen ’Genberegn alle marker’ allerøverst – lige efter overskriften.

Forklaring til prognosen:
VIGTIGT! Prognosen justeres løbende på grundlag af prøver fra majsmarker fra slutningen af august!

Prognosen viser, hvordan vejret påvirker tørstofindholdet i majsplanter, der høstes med 30 cm stub og anvendes til helsæd. Prognosen anvender det lokalt målte klima indtil den aktuelle dag, den lokale vejrprognose den følgende uge og 30-års normen derefter. Da prognosen anvender det lokale klima, er det nødvendigt at indtaste postnummer.

Hvis marken er tørkepræget, påvirket af frost, uens udviklet eller præget af ukrudt skal man anvende prognosen med forsigtighed. F.eks. udsætter tørkestress modningen. Da majssorterne er meget forskellige i tidlighed, har sorten en afgørende betydning for tørstofindholdet, og derfor er det også nødvendigt at angive sorten. Prognosen håndterer sorter, som har deltaget i Landsforsøgene i de seneste to år.

Markerne er som regel ret forskellige. Det skyldes mange forhold som gødningsniveau, forfrugt og jordbundsforhold. Prognosen gælder for en normalt udviklet gennemsnitsmark uden større mængder ukrudt. Den bliver derfor mere sikker, hvis der udtages en prøve 2-3 uger før forventet høst, og tørstofindholdet i prøven indtastes. Er der faldet nedbør indenfor de tre seneste dage før prøveudtagningen, skal der sættes kryds i ”Fugtig afgrøde”. Prognosen vil så blive justeret til høst i tørt vejr.

Forbehold:
Prognosen er stadig under afprøvning og nærmere test. Resultaterne skal derfor tages med det nødvendige forbehold, ligesom de lokale forhold i den enkelte mark har meget stor indflydelse. Prognosen er et supplement til andre metoder til vurdering af tørstofindholdet, og den bliver mere og mere sikker, jo tættere på høst den beregnes.

Prognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet samt SEGES og rådgivningscentrene i Dansk Landbrugsrådgivning.

Det Europæiske Fællesskab og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.


Link til European Agricultural Fund for Rural Development
 
http://weathermodels-plant.dlbr.dk/maize-harvest-2012.aspx?sessionid=ljua4mkpitbjzbvhkuystid2&d=1