Vandindhold. i kernemajs 17-02-2020  
 
Opret mark
MarknavnMajssort25/81/98/915/922/929/96/1013/1020/1027/103/1110/11   
      
Der er endnu ingen majsmarker. Tryk på 'Opret mark' for at begynde

  Optimal vandpct.:38 - 40 
  Acceptabel vandpct. *):35 - 38, 40 - 42 
  For lav/høj vandpct. *):< 35, > 42
Søndag

Udskriftsvenlig udgave

Tip: Stil musen på bjælkens felter for at se datoen.

*) Vandprocenterne gælder for kernemajs, som skal crimpes/formales og ensileres, eller som skal opbevares som hele kerner i gastæt silo m. specialudtag.
Højere vandindhold end 40 pct. mindsker udbyttet og øger risikoen for spild på grund af dårlig tærskning.
Lavere vandindhold end 38 øger risikoen for et indhold af fusariumtoksin. Ensileres i plansilo/stak er ensilagen desuden mindre stabil under opfodring.
Kernemajs bør så vidt muligt høstes inden udgangen af oktober. Senere høst kan medføre, at udbyttet falder, og indholdet af fusariumtoksin stiger.

Bemærk:
De indtastede marker gemmes på din computer ved hjælp af cookies. Det betyder, at du ikke behøver at indtaste de samme grundoplysninger, hver gang du kommer tilbage til den samme pc. For at få opdateret beregningerne med de seneste vejrdata skal du altid starte med at klikke på knappen ’Genberegn alle marker’ allerøverst – lige efter overskriften.

Forklaring til prognosen:
VIGTIGT! Prognosen justeres løbende på grundlag af prøver fra majsmarker i september!

Prognosen viser, hvordan vejret påvirker vandindholdet i kernemajs. Prognosen anvender det lokalt målte klima indtil den aktuelle dag, den lokale vejrprognose den følgende uge og på 30-års normen derefter. Da prognosen anvender det lokale klima, er det nødvendigt at indtaste postnummer.

Da majssorterne er meget forskellige i tidlighed, har sorten en afgørende betydning for vandindholdet i kernerne, og derfor er det også nødvendigt at angive sorten. Prognosen håndterer majssorter, som har deltaget i Landsforsøgene med majssorter til kernemajs de to seneste år.

Prognosen gælder for en normalt udviklet gennemsnitsmajs uden tørkestress og uden større mængder ukrudt.
Hvis majsen er tørkepræget, uens udviklet eller præget af ukrudt, skal man anvende prognosen med forsigtighed, f. eks. udsætter tørkestress modningen.

Såfremt indtastet vandprocent er sket efter regnfuld periode så skal der sættes kryds i ”Fugtig afgrøde”. Modellen korrigerer herefter prognosen til høst i tørt vejr. TS-forskellen beregnes ved 10 mm nedbør de sidste 3 dage før måling af tørstofprocent.

Forbehold:
Prognosen er stadig under afprøvning og nærmere test. Resultaterne skal derfor tages med det nødvendige forbehold, ligesom de lokale forhold i den enkelte mark har meget stor indflydelse. Prognosen er et supplement til andre metoder til vurdering af tørstofindholdet, og den bliver mere og mere sikker, jo tættere på høst den beregnes.

Prognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet samt SEGES og rådgivningscentrene i Dansk Landbrugsrådgivning.

Det Europæiske Fællesskab og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.


Link til European Agricultural Fund for Rural Development